Schedule: major track

September 26, Wednesday

            19:00 Welcome dinner

September 27, Thursday

(in English, translation into Polish provided)
    9:00 - 9:30 Registration
  9:30 - 10:00 Jacek Koronacki (Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences): Opening address
10:00 - 10:30 Márta Nagy-Rothengass (European Commission, Head of Unit DG CONNECT G3): Language Technology in Europe: Trends and Future Perspectives
10:30 - 11:15 Hans Uszkoreit (DFKI): META-NET: building the technological foundations of the multilingual European information society
11:15 - 12:00 Tamás Váradi (Hungarian Academy of Sciences): CESAR: comprehensive language resources and tools for Europe
12:00 - 12:30 Coffee and sandwich break
12:30 - 13:30 Włodek Zadrożny (IBM Research): Language Processing in Watson
13:30 - 14:30 Enrique Alfonseca (Google Research): The Knowledge Graph, Information Extraction and Text Summarization at Google
14:30 - 15:30 Lunch break
15:30 - 16:00 Kimmo Rossi (European Commission): Language technologies and language resources in current and upcoming EU programmes
16:00 - 16:30 Steven Krauwer (CLARIN): Language technology for the soft sciences – opportunities and challenges
16:30 - 17:00 Adam Przepiórkowski (Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences): Linguistics for Language Technologies, Language Technologies for Linguistics
17:00 - 18:00 Panel discussion on the directions of Language Technology development with Krzysztof Jassem, Steven Krauwer, Peter Reynolds, Marko Tadić and Tamás Váradi moderated by Kimmo Rossi
            18:00 Closing of the meeting
            19:00 Banquet

September 28, Friday

(in Polish, no translation provided)
    9:00 - 9:15 Registration
    9:15 - 9:30 Jacek Koronacki (Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences): Opening address
  9:30 - 10:00 Piotr Pęzik (Polish & English Language Corpora for Research and Applications, University of Łódź): Korpusy anotowane jako grafowe bazy danych
10:00 - 10:30 Zygmunt Vetulani, Jacek Marciniak, Tomasz Obrębski i Grażyna Vetulani (Department of Computer Linguistics and Artificial Intelligence, Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University, Poznań): Emulowanie kompetencji językowej i inne prace z zakresu inżynierii języka polskiego w Zakładzie Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji UAM
10:30 - 11:00 Janusz S. Bień (Department of Formal Linguistics, Faculty of Modern Languages, University of Warsaw): Od skanów do Unicodu
11:00 - 11:30 Coffee and sandwich break
11:30 - 12:00 Grażyna Demenko (Department of Phonetics, Institute of Linguistics, Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University, Poznań): System automatycznej konwersji mowy polskiej na tekst o bardzo dużym słowniku
12:00 - 12:30 Mariusz Ziółko, Bartosz Ziółko (Signal Processing Group, AGH University of Science and Technology, Kraków): Lingwistyka matematyczna w Katedrze Elektroniki AGH
12:30 - 13:00 Krzysztof Marasek (Polish-Japanese Institute of Information Technology, Warsaw): Od rozpoznawania do tłumaczenia mowy polskiej
13:00 - 13:30 Maciej Karpiński (Department of Psycholinguistics, Institute of Linguistics and Center for Speech and Language Processing, Adam Mickiewicz University, Poznań): Empiryczne badania komunikacji multimodalnej: mowa i gest
13:30 - 14:30 Lunch break
14:30 - 15:00 Wiesław Lubaszewski, Krzysztof Dorosz (Computational Linguistic Group, AGH University of Science and Technology, Kraków): Monitoring polskojęzycznej informacji w Internecie
15:00 - 15:30 Maciej Piasecki, Bartosz Broda (Department of Artificial Intelligence, Institute of Informatics, Faculty of Computer Science and Management, Wrocław University of Technology): Wydobywanie wiedzy lingwistycznej z korpusów tekstu na potrzeby konstrukcji polskiej podstawowej technologii językowej
15:30 - 16:00 Jan Daciuk (Department of Knowledge Engineering, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk University of Technology): Automaty w przetwarzaniu języka naturalnego
16:00 - 16:30 Coffee and sandwich break
16:30 - 17:00 Krzysztof Jassem, Filip Graliński (Information Systems Laboratory, Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University, Poznań): PSI-Toolkit – zestaw narzędzi dla lingwistów oraz inżynierów języka naturalnego
17:00 - 17:30 Nina Suszczańska, Przemysław Szmal (Software Division, Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science, Silesian University of Technology, Gliwice): Inżynieria języka z językiem migowym w tle
17:30 - 18:00 Adam Przepiórkowski (Linguistic Engineering Group, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw): Składniowe przetwarzanie tekstów polskich
            18:00 Closing of the meeting
            19:00 Dinner